III период – од 13. мартa 1946. године до 23. мартa 1955. године


Тринаестог марта 1946. године укинут је III одсек Озне и од њега је формирана Контра­оба­вештајна служба (КОС), као самостална служба, постављена у војној орга­низацији, чији су за­даци били контраобавештајна заштита Југословенске армије (ЈА) од обаве­шта­јно-суб­вер­зивне делатности, спречавање деловања страних обаве­шта­јних служби према ЈА, али и пре­ду­зимање превентивних безбедносних мера у једи­ницама. Од формирања КОС-а, њиме је руко­водио помоћник министра за народну одбрану.

Директивом помоћника министра за народну одбрану од 29. маја 1946. године, официри КОС-а су добили право хапшења и ислеђивања лица која су осумњичена за „шпијунажу, са­бо­тажу, диверзију, тероризам, непријатељску агитацију и пропаганду, бандитизам и кривична де­ла која су управљена против државе, народа и појединаца“.

Контра­оба­вештајна служба је више пута реорганизована, у складу са променама организације Југословенске армије. У оквиру реорганизације војске крајем 1947. и почетком 1948. године, 1. марта 1948. Управа КОС-а ушла је у састав Гене­ра­л­штаба Југо­сло­ве­нске ар­ми­је, као XII управа Генералштаба. Исте године, пратећи развој војне привреде, формирано и Одељење КОС-а за војну индустрију и бродоградњу.

Истовремено са контраобавештајним радом, КОС је организовао специјалне курсеве за шко­ловање својих припадника. Почетком априла 1950. године почела је са радом Школа КОС-а Министарства за народну одбрану, у којој је школовање трајало годину дана. У јуну 1952. године основана је Школа резервних официра КОС-а, која је трајала два месеца. Након тога, 17. новембра 1955. године, основан је и Школски центар безбедности у Панчеву, који је у свом саставу имао Школу безбедности и Школу војне полиције. Од 28. фебруара 2009. године, та спе­цијализована установа функционише под називом Центар за усавршавање кадрова Војно­без­бедносне агенције.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас