САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ ПЛАКЕТА ВБА 26.12.2013.

26. 12. 2013

 САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ ПЛАКЕТА ВБА 26.12.2013.

 

Пре десет година, 26. децембра 2003. године, Војнобезбедносна агенција је представ­љена јавности под тим, новим именом, годину дана након почетка реформског процеса, који је трајао од 2002. до 2010. године.

            Поводом свог значајног јубилеја, Војнобезбедносна агенција је данас у 11 часова организовала свечаност у Великој ратној сали Старог генералштаба, на којој је, у знак захвалности за подршку и помоћ ВБА у извршавању сложених и одговорних задатака, доделила плакете ВБА високим државним и војним званичницима, представницима безбедносно-обавештајне заједнице и судске власти, представницима органа за надзор и контролу рада служби безбедности, као и независним државним органима, са којима је током протеклих десет година остваривала успешну сарадњу. 

            Том приликом високим званицама се обратио директор Војнобезбед­но­сне агенције господин Светко Ковач, који је рекао да је „у то време Војнобезбед­носна агенција била више идеја и циљ који смо желели да достигнемо у процесу реформи... Основ за отпо­чи­њање реформи био је Закон о службама безбедности СРЈ из јула 2002. године, који је био први закон на овим про­сто­рима којим је уређен рад служби безбед­но­сти... Војна служба безбедности започела је реформе оптере­ћена наслеђем прошлости, последицама грађан­ског рата и распада бивше југославије и јна, бомбардовањем 1999. године, односно последицама постконфликтног и постауторитарног друштва. Било је изражено и неповерење не само јавности, него и политичких елита. С друге стране, нисмо имали довољно јасну слику о томе како изгледа савремена војна контраобавештајна служба… Коначно, 2009. године донет је Закон и Војнобезбедносној и Војнообаве­штајној агенцији, у којем су први пут на транспарентан начин дефинисане процедуре одобрава­ња примене и коришћења резултата примене мера надзора.”

            Директор ВБА је истакао да се ВБА од промоције, 2003. године, до данас, исто­вре­мено реформисала и решавала ак­туелне безбедносне проблеме у Републици Србији, међу којима је, као најважније, издвојио оне који су проистекли из једнострано проглашене независности Косова и Мето­хије, сарадњу са Хашким трибуналом, супрот­стављање орга­низованој криминалној делатности и коруп­цији, откривање и документовање ратних злочина, контра­обавештајну заштиту најважни­јих личности, објеката и активности.

            Господин Ковач се том приликом захвалио на доброј сарадњи Генералштабу Војске Србије и генералу Диковићу, командантима оперативних састава, бригада, Управи Војне полиције и Управи за обавештајно-извиђачке послове, и додао: „Услов успешног функци­они­сања безбедносно-обавештајног система јесте добра са­ра­дња и координација између свих њего­вих делова. Мислим да је сада­шња сарадња између Војнобезбедносне агенције и Безбед­но­сно-инфор­мативне агенције, Војнообавештајне агенције и Министар­ства уну­тра­ш­њих посло­ва, посебно Службе за борбу против организованог криминала, Жандар­ме­ри­је и Управе за обезбеђење одређених личности и објеката, на високом нивоу и да до­приноси успешном функционисању безбедносно-обаве­шта­ј­ног система Републике Ср­би­је.”

Овој свечаности, која је организована у седишту ВБА, присуствовао је министар одбране господин Небојша Родић, као и други високи државни и војни званичници.  

 

ПОГЛЕДАЈТЕ НЕКОЛИКО СЛИКА СА ДОДЕЛЕOбјављено у секцији: Саопштења

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас