САОПШТЕЊЕ

22. 12. 2011

                             ВОЈСКА СЕ ЧИСТИ ОД КРИМИНАЛА

 

Заједничком акцијом Војнобезбедносне агенције Министарства одбране, Тужи­ла­­штва за орга­­низовани криминал у Београду и Вишег тужилаштва у Проку­п­љу, 22. децембра 2011. године, приведено је 12 лица осумњичених да су извр­шили кривично дело злоупотребе слу­жбеног положаја у вези са крађом горива из складишта „Умац“ у Про­купљу. У акцији привођења учество­вали су и Војна полиција и Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

Ово је део шире акције коју Министарство одбране у последње време спроводи на пресецању криминалне делатности у Војсци Србије и Министарству одбране, којом се нано­си велика материјална штета буџету Републике Србије.

Привођење је резултат интензивне акције Војнобезбедносне агенције, која је отпочела након што је у складишту „Умац“, 11. фебруара ове године, откривено да недостаје већа коли­чи­на горива. Према првим проце­нама, око 370 тона моторног бензина истекло је услед лома вентила на једном од резе­р­воара. Ана­лизама је устано­вље­но да тло и вода у околини складишта нису загађени. Са циљем утврђивања окол­ности у којима је дошло до овог ванредног догађаја, у разјашњавање слу­чаја, осим ВБА, укључени су и Војна полиција и надлежни органи правосуђа.

У оквиру мера одобрених од Посебног одељења Вишег суда у Београду, при­меном савре­ме­них оперативно-техничких средстава и методологије, ВБА је у потпуности документовала делатност злоупотребе службеног положаја и откри­ла да је један део горива нестао крађом, а да је акцидент искоришћен за прикри­вање мањка.

У акцији је приведено десет припадника Војске Србије из складишта „Умац“ и два цивила из Про­купља. Реч је о Зорану Ђондовићу, заставнику, и Далибору Марићу, старијем воднику, који су осум­њичени да су, користећи службени положај руковаоца, отуђи­ли већу количину горива из складишта. Они су са цивилима Ми­ланом Радошевићем и ње­говим сином Миљаном, из Проку­пља, као подстре­качима, и уз помоћ осумњичених при­падника чуварске службе Срђана Ар­сића, Горана Ценића, Дејана Вучетића, Драгана Стоја­новића, Небојше Вељо­вића, Славише Маринковића, Дејана Миленковића и Љубише Станисављевића, организовали крађу горива у складишту у дужем временском периоду.

 

После привођења, извршен је претрес и одузимање предмета од осумњичених лица и одре­ђено им је 48-ча­со­вно полицијско задржавање. Уз кривичну при­јаву, биће предати истражном судији Вишег суда у Прокупљу.

 

Због успешне реализације акције сузбијања криминала у Војсци Србије, мини­стар одбране Драган Шутановац наградио је припаднике ВБА који су у њој уче­ствовали.  Oбјављено у секцији: Саопштења

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас