ISTORIJAT


Kontraobaveštajna delatnost stara je koliko i država. Tokom svog razvoja, služba bezbednosti u vojsci imala je više organizacijskih oblika, u skladu sa promenama i reorganizacijama u ministarstvu nadležnom za vojsku i samoj vojsci. Istorijat Vojnobezbednosne agencije uslovno se može podeliti u šest perioda:
 

I period – od 12. novembra 1839. godine do 1941. godine

Kontraobaveštajna delatnost je tek od kraja XVIII veka dobila posebne organizacione oblike. Nju su, to¬kom razvoja države, obavljali civilni i vojni organi u okviru svojih redovnih zadataka. ›››

II period – od 1941. godine do 13. marta 1946. godine

Za vreme Drugog svetskog rata, u maju 1942, Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda (NOV i PO) izdaje prvo Uputstvo o organizaciji obaveštajne i kontraobaveštajne službe u partizanskim jedinicama. ›››

III period – od 13. marta 1946. godine do 23. marta 1955. godine

Trinaestog marta 1946. godine ukinut je III odsek Ozne i od njega je formirana Kontraobaveštajna služba (KOS), kao samostalna služba, postavljena u vojnoj organizaciji, čiji su zadaci bili kontraobaveštajna zaštita Jugoslovenske armije (JA) od obaveštajno-subverzivne delatnosti, sprečavanje delovanja stranih obaveštajnih službi prema JA, ali i preduzimanje preventivnih bezbednosnih mera u jedinicama. Od formiranja KOS-a, njime je rukovodio pomoćnik ministra za narodnu odbranu. ›››

IV period – od 23. marta 1955. godine do 2. jula 2002. godine

Kontraobaveštajna služba je, 23. marta 1955. godine, preimenovana u Organe bezbednosti, koji su se sastojali od Uprave bezbednosti i organa bezbednosti u formacijskom sastavu komandi jedinica i ustanova Vojske i Državnog sekretarijata za narodnu odbranu (DSNO, kasnije Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, SSNO). Uprava bezbednosti je od 1955. godine bila direktno potčinjena DSNO. ›››

V period – od 2. jula 2002. godine do 1. januara 2004. godine

Na osnovu Zakona o službama bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije od 2. jula 2002. godine, Organi bezbednosti su preimenovani u Vojnu službu bezbednosti, koja je izmeštena iz Generalštaba u Ministarstvo odbrane. ›››

VI period – od 1. januara 2004. godine

Na osnovu Naredbe ministra odbrane od 29. septembra 2003. godine formirana je Vojnobezbednosna agencija (VBA), kao organizacijska celina Ministarstva odbrane. ›››

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Sadržaji

Poslednje vesti

    Važniji linkovi

    Pratite nas