DEMOKRATSKI I CIVILNI NADZOR I KONTROLA


Rad Vojnobezbednosne agencije je pod nadzorom i kontrolom Narodne skupštine Republike Srbije, predsednika Republike, Vlade, Saveta za nacionalnu bezbednost, ministra odbrane, sudova, drugih državnih organa i javnosti.

Narodna skupština Republike Srbije obavlja nadzor nad radom VBA neposredno i posredstvom nadležnog skupštinskog odbora. Nadležni skupštinski odbor nadzire ustavnost i zakonitost rada, usklađenost rada sa Strategijom nacionalne bezbednosti, Strategijom odbrane i utvrđenom bezbednosno-obaveštajnom politikom Republike Srbije i obavlja druge oblike nadzora nad radom VBA. Direktor VBA podnosi izveštaj o radu nadležnom skupštinskom odboru najmanje jednom u toku redovnog zasedanja Narodne skupštine. Osim toga, direktor VBA, po potrebi ili na zahtev odbora, podnosi i vanredni izveštaj. Takođe, na zahtev odbora, direktor VBA članovima odbora omogućava pristup u prostorije VBA, dozvoljava im uvid u dokumentaciju, pruža podatke i informacije i odgovara na njihova pitanja o radu VBA.

Predsednik Republike vrši nadzor nad radom VBA praćenjem informacija i procena koje mu VBA dostavlja. Osim toga, ukazom, na predlog ministra odbrane, postavlja i razrešava direktora VBA i njegovog zamenika, ako se radi o profesionalnom vojnom licu.
Vlada Republike Srbije, posredstvom Ministarstva odbrane, sprovodi nadzor i kontrolu nad radom VBA i ostvaruje bezbednosnu politiku i ovlašćenja u skladu sa zakonom. Na predlog ministra odbrane, uz mišljenje Saveta za nacionalnu bezbednost, Vlada postavlja i razrešava generalnog inspektora. Takođe, na predlog ministra odbrane Vlada postavlja i razrešava direktora VBA i njegovog zamenika, ako je u pitanju civilno lice.

Savet za nacionalnu bezbednost, kao najviše telo u oblasti nacionalne bezbednosti, razmatra pitanja iz rada službi bezbednosti, njihovu međusobnu saradnju i saradnju sa drugim bezbednosnim strukturama i državnim organima, predloge za unapređenje nacionalne bezbednosti, kao i druga pitanja koja su značajna za nacionalnu bezbednost. Savet usmerava i usklađuje rad službi bezbednosti tako što razmatra obaveštajno-bezbednosne procene i donosi zaključke o prioritetima u oblasti nacionalne bezbednosti, u vezi sa radom službi bezbednosti, o usmeravanju i usklađivanju rada službi bezbednosti, o usmeravanju saradnje službi bezbednosti sa službama bezbednosti stranih država i međunarodnih organizacija. Osim toga, Savet prati izvršavanje zaključaka koje je doneo i daje mišljenja o predlozima godišnjih i srednjoročnih planova rada službi bezbednosti, o predlozima i realizaciji njihovih budžeta, kao i o predlogu za postavljenje i razrešenje direktora službi bezbednosti. Kao telo Saveta za nacionalnu bezbednost, Biro za koordinaciju operativno usklađuje rad službi bezbednosti i izvršava zaključke Saveta o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Ministar odbrane, u okviru funkcije rukovođenja Vojnobezbednosnom agencijom, neposredno kontroliše rad Vojnobezbednosne agencije. Osim toga, ministar odbrane, posredstvom generalnog inspektora, vrši i posebnu kontrolu rada Vojnobezbednosne agencije. Generalni inspektor kontroliše poštovanje političke, ideološke i interesne neutralnosti VBA, zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka, zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava i utvrđuje činjenice o uočenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu VBA i njenih pripadnika.

Sudovi vrše nadzor i korekciju primene ovlašćenja VBA, naročito putem nadzora nad primenom posebnih postupaka i mera i specijalnih istražnih mera za potrebe krivičnog postupka. Vojnobezbednosna agencija ne može bez odobrenja Vrhovnog kasacionog suda da primenjuje posebne postupke i mere za tajno prikupljanje podataka kojima se privremeno ograničavaju ustavom i zakonom utvrđena prava i slobode.

Vojnobezbednosna agencija obaveštava javnost o svom radu posredstvom organa kojima dostavlja izveštaje. Osim toga, o pojedinim bezbednosnim pojavama i događajima VBA može i neposredno da obaveštava javnost.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

    Važniji linkovi

    Pratite nas